Friday, 18 January 2008

Temu Pengarang Sastra Jawa ing Ponorogo

Bakal digelar acara Temu Pengarang Sastra Jawa ing Ponorogo [Jl. Juanda] sakulone prapatan JerukSing, Ponorogo, Jawa Timur (30 Januari 2008), ing wayah bengi (wiwit tabuh 19.300).

Sambi ngepyakake buku kang dibabar dening Sanggar Triwida.
piye?:

0 urun rembug: