Friday, 18 January 2008

Sarasehan lan Pengumuman Lomba Ngarang Crita Cekak

Yayasan Karmel, Batu, Malang, Jawa Timur, menggelar sarasehan basa Jawa dan mengumumkan hasil Lomba Ngarang Crita Cekak lan Geguritan [Batu, 27 Januari 2008]
piye?:

0 urun rembug: