Thursday, 24 January 2008

MERAH PUTIH

dalam kenduri
terutama kenduri peringatan hari kelahiran manusia
mesti ada ubarampe bernama juruhsantan
minuman segar dalam dua gelas masingmasing
berwarna merah dan putih
itulah simbol: air putih dari bapa air merah dari ibu
minumlah wahai jiwa yang haus
dan pahamilah asal mula kejadianmu
sudah itu berbaktilah pada orang tuamu


tetapi kendurian macam begitu
hanya bermakna ketika para kelamin tertib dan berdisiplin
sebab perselingkuhan dan ketidakdisiplinan para kelamin
mengacaukan teori: air putih dari bapa air merah dari ibu

dan tegakah kau meminta pemimpin kenduri
untuk mengatakan ini:
air merah dari paman
dari kakek dari tetangga
dari mantan juragan
atau dari orang tak dikenal
???

merah putih bersatu dalam jiwa yang haus
merah putih bersatu dalam jiwa yang lapar


2004
piye?:

0 urun rembug: