Saturday, 29 December 2007

WIS DAKTATA SEPISEPI

wus daktata sepisepi
ing tintrime wengi
wus dakseleh sakeh sanggan ngebot-boti
sadurunge ngerti ora usah ngetutwuri
ing angin mung ana sarisari
sepisepi
ing tintrime wengi
matmatan lakuku
manjing telengku
lintanglintang rembulan
cahyane mbalerengi

1991
piye?:

0 urun rembug: