Saturday, 29 December 2007

KAKI TUWA

persis sapinggire sepi
takprangguli kaki tuwa kang tekene wis katut wungkuk
nyawang adoh
nyawang papan jumedhule srengenge esuk

angin lan srengenge wis ngrusak sakalir
kaki tuwa kebandhang ing lungkrah
lungkrahe dhewe
kedawan-dawan sumendhe rasa sumarah

bubrah sawernane rupa
bubrah sakehing rasa
mung kari pait
kari jingga temangsang ing candhikala

ing telenge sepi
sepine dhewe
kaki tuwa nyawang adoh
sambi ngematake tintrim
embuh
karo sapa dheweke semayan


surabaya, 1994
Surabaya Post, Minggu, 18 des 94
piye?:

0 urun rembug: