Sunday, 30 December 2007

DAKPAPANAKE ARIPKU

dakpapanake aripku
ing pupuse wengi
sumeleh salungkrahku salumahe tentrem
kang diaringaringake tintrime wengi

dakpapanake aripku
ing sandhinge tatutatu
kacintrakan saya ngiwi-iwi


1991
piye?:

0 urun rembug: