Saturday, 29 December 2007

KANGEN (2)

ing poncoting sepisepiku
kembang mekar ing pucuk
pucuke grimis
landhepe mingis mingis
ing poncoting sepisepiku
aku kangen
wangine tatu


1992
piye?:

0 urun rembug: