Saturday, 29 December 2007

CENDHELA

saka bolongan
tatu ing atiku katon
lintanglintang kumrelip
ing langit bening
ana manuk iber
mencok soroting wengi
njut aku gawe pigura
kanggo bolongan ing atiku26 februari 1990
piye?:

0 urun rembug: