Saturday, 29 December 2007

NALIKA AKU TEKAN PESISIR

aku wis tekan pesisir
ombak lumembak nyrangap sewu mata tumbak
nyawang aku
sing maune nglangut kaya banjur dadi cumepak
mung gurit saya mbebeda anggit
aku butuh sapupuh wae
aku pengin kaya wong wong nemokake
ing kene
mung aku mung wenang nyawang
sakeplasan sembarang mampir sadurunge kabuncang


1992
piye?:

0 urun rembug: