Saturday, 29 December 2007

N I R

mung dadi impen donga panjangka lan kekudangane bapa
biyung adhuh iki impen titiyoni
aku dadi angka
ora kena disuda
ora kena diwuwuhi


panggul, juli 1993
piye?:

0 urun rembug: