Saturday, 29 December 2007

L A K O N

aku pandhita mudha mertapa neng guwa garba
kakang kawah adhi ariari ayo budhal ngulandara
njajah wana napak tilase sang prabu rama
ngupadi jatining tresna

yen njur kesasar neng metropolitan
dikrubut sewu sarpakenaka ngajak jojing
sawise lan sadurunge meksa aku ngombe sewu gelas anggur
lan sewu gelas wiski
njur luntur kapandhitanku
aku isih aku apa
aku dadi aku
dadi
apa

aku satriya mudha tapa sadawaning marga
banyu angin bumi geni aku pengin
mecah ombaking samodra napak tilase sang bratasena
ngupadi jatining tirta

yen njur kesasar katut ilining prahara ngebaki samodra
dikrubut sewu rasa tidhatidha ngajak bali nglare
sawise lan sadurunge meksa aku ngombe
ngentekake banyune samodra kang ora bakal entek
nganti kapan wae
nganti ilang satriyaku
aku isih aku apa
aku dadi aku:
sudra saking sikudhendhaning jawata

06-09-1987
JB
piye?:

0 urun rembug: