Sunday, 30 December 2007

AKU LAN SLIRAMU

kancingan neng njero kamar hotel lintang lima
pranyata aku lan sliramu padhadene durung bisa
blakasuta
medhar jatining tresna

umpetan neng rerungkutan tengah alas gung
pranyata aku lan sliramu sangsaya bingung
menyang endi parane angin
nalika lintang lan rembulan kemulan mendhung

ing geguritan lelimengan
aku lan sliramu malah bisa
blakblakan
ngesok wijiling tresna


september, 1995
piye?:

0 urun rembug: