Saturday, 29 December 2007

PANGGUL (3)

panggul
aku titip: bonari
tampanana
embanen dolanana
nganti dheweke mlaku: njangkahake sikil
ngambah wot ogalagil
bantalana turune nganggo wengimu
ben ing impene bisa dirangkul rembulanmu
tenan ya
panggul
aku titip!


24 juli 1988
piye?:

0 urun rembug: