Saturday, 29 December 2007

ING WALIKE UDAN

kecipak kecipuk
sapa kuwi
lumaku ing walike udan
selot suwe selot cetha swara jangkahe
selot cedhak
selot cedhak
o, aku wedi kepidak!

Sapa kuwi
O, sapa iki
Sing ngiyup ing ayangayangku!


5 maret 1990
JB
piye?:

0 urun rembug: