Thursday, 12 August 2010

EMPLEK-EMPLEK…

emplek-emplek kecepit
wong lanang goleka dhuwit
alah wayah golek golek pisan
golek ritek wong lanang aja korupsi
alah wayah korupsi korupsi pisan
korupsi ritek wong lanang aja kakehan
alah wayah kakehan kakehan pisan
kakehan ritek wong lanang aja ketangkep
alah wayah ketangkep ketangkep pisan
lamon ketangkep wong lanang aja dibui
alah wayah

embuhlah....!

agustus 2010

dipunplesetaken saking tembang dolanan Emplek-emplek Ketepu
piye?:

0 urun rembug: