Tuesday, 5 May 2009

ORA PRELU NGRAPAL SIREP

lamon wus gilig ati karep
ora prelu ngrapal sirep
aja wedi peteng
aja wedi lunyu
ndang budhala ki sanak
aja lali gondhelan sing siset

Cakul, April 2009
piye?:

0 urun rembug: