Tuesday, 5 May 2009

ANA LINTANG TIBA NENG LATAR

kembang ora prelu mekar
lan saupama srengenge ora sumunar
tresna wus arum mangambar
pajar sumyar
kae lho
ana lintang tiba neng latar

Cakul, April 2009
piye?:

0 urun rembug: